slovensky - Jan Durco baritone

Jan Durco, baritone
Prejsť na obsah
Jan Durco baritone
Rodák z Trenčína, absolvent Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Absolvoval tiež študíjny pobyt v Centro di perfezoinamento artisti lirici, Teatro alla Scala, Miláno.
Získal viacero cien na medzinárodných súťažiach: 1. miesto na Speváckej súťaži M. Schneidera-Trnavského v Trnave (1983), titul absolútneho víťaza na speváckej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch (1984), 1. miesto na súťaži Mozartova Praha (1988).
Od roku 1986 pôsobí v Opere Slovenského národného divadla, kde k jeho najvýraznejším kreáciám patria Čajkovského Eugen Onegin, Valentin vo Faustovi, titulná postava v Thomasovom Hamletovi, Germont v Traviate, Rigoletto a najnovšie i titulná postava Hamleta v opere J.Beneša The Players, za stvárnenie ktorej bol ocenený výročnou cenou Literárneho fondu v oblasti opery za sezónu 2004-2005.
Zvláštnu pozornosť venuje rossiniovskému repertoáru – jedným z jeho najväčších úspechov posledných rokov sa stala postava Dandiniho v Rossiniho Popoluške. Za stvárnenie tejto postavy bol ocenený prémiou Literárneho fondu.
So súborom Opery SND účinkoval okrem iného na Edinburghskom festivale, v Nemecku, Izraeli a Japonsku. Ako sólista sa predstavil tiež v Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku, Taliansku a Švajčiarsku.
Venuje sa tiež koncertnej činnosti a má bohatý piesňový repertoár.

Kritiky

G.Rossini, La Cenerentola
... prekvapením inscenácie bol Ján Ďurčo ako Dandini, ktorý nielen po stránke obdivuhodného zvládnutia rossiniovskej koloratúry, ale aj eleganciou a kultivovaným vtipom prejavu posunul latku štýlových kritérií na medzinárodnú úroveň ...
" Pravda "
... životný výkon podal Ján Ďurčo, decentný v komike a najštýlovejší v špecifickom rossiniovskom belcante, v ovládaní ktorého je slovenskou jednotkou ...
" Divadlo v medzičase "
...v úlohe Dandiniho sa predstavil Ján Ďurčo, ktorý nielen svojim spevom stvárnil princovsky nadutého sluhu, ale aj svojimi hereckými schopnosťami presvedčil vo svojich výstupoch nadšených divákov...
" Miskolc Opera fezstival "

Speváci SND zožali nadšený aplauz za svojho Rigoletta
... bravúrny výkon v titulnej role Rigoletta podal Ján Ďurčo disponujúci prekrásnym barytónom...
" Hildegund de Waal, Xanten, Germany "

Akrobatika hlasov, pochvala pre zbor
... doslova " hlasovou akrobatikou " sa vyznačovali koloratúry Jána Ďurča v kavatíne z opery Popoluška...
" W.H., Xanten, Germany "
J.Beneš - The Players
... hoci role v opere sú pomerne rovnocenné, predsa nesporne v centre diela stojí Hamlet, ktorý v Jánovi Ďurčovi našiel veľkolepého interpréta tejto spevácky náročnej úlohy ...
" B.Schaller, Das Opernglas "
... z osemčlenného ansámblu vyniká barytonista Ján Ďurčo, ktorý aj stvárnil postavu Hamleta
" Gerhard Persché, Opernwelt  "
... dramatickému obsahu opery nesmierne pomohol barytonista Ján Ďurčo - veľmi efektívny Hamlet, ktorý vládol celému javisku ...
" Brendan Carrol, Opera now "

Rigoletto s Lubicou Vargicovou
... měla bych se ale zmínit i o vokálně i herecky svrchovaném ztvárnění role Rigoletta, kterého zpíval Ján Ďurčo, a o neméně skvělém Peteru Mikulášovi v roli Sparafucileho ...
" Jitka Slavíková, Hudební rozhledy "

G.Rossini, La scala di seta
Jedinou výnimkou je Ján Ďurčo, ktorý už pred pätnástimi rokmi na doskách Opery SND ako Dandini v Cenerentole dokázal, že si s Rossiniho estetikou tyká. Aj teraz, v herecky krásne vypointovanej a delikátnym humorom okorenenej postave Blansaca ukázal, ako sa spievajú pohyblivé úseky, ako sa delia tóny aby zároveň zazneli v plynulom toku, ako sa dá aj v neprajnej akustike narábať s dynamikou. Jeho dnes už skôr basbarytón znel vyvážene v každej polohe.
" Operaslovakia "

MENU
ABOUT ME
Jan Durco
Opera Singer
Slovak National Theater soloist
MAIL CONTACT
Jan Durco
Slovak National Theater
Pribinova 17
819 01 Bratislava
Slovak Republic
Made with WebSite X5
Návrat na obsah